503 - Zbouraná Krč

Autor: Anton Sečkár
Nadřazená galerie: 5 - Ostatní
Založeno: 2010-03-05 09:52:29

Několik jinam nezařaditelných fotografií staré zástavby (Dolní) Krče pořízených Aloisem Papírníkem mezi léty 1977-79 v místech, kudy dnes vede Jižní spojka. Téměř všechny budovy odsud při stavbě dálnice zmizely, v bezprostřední blízkosti spojky zůstala vlastně jen Kaplička Sv. Anny, Sokolovna a budova bývalého Pivovaru Pragovar.

Dovolím si nyní krátkou citaci textu Aloise Papírníka, ve kterém historický vzhled obce stručně, avšak výstižně popisuje:

"Stával tu hotel a kino ´´Klimeš´´, cukrárna, řeznictví, krejčovství, dvě trafiky a věhlasná hospoda ´´U koule´´. To vše doplnila řadová domkářská zástavba. Nescházela ani nezbytná kaple sv. Anny jež se jediná zachovala po rozsáhlých demolicích v roce 1979 a tvoří tak poslední doklad někdejšího jádra obce. Na něj navazovala v pokračování její hlavní osy budova sokolovny,obecního domu, tak zvané kavárny, architektury se zajímaným figurálním a ornamentálním secesním detailem, a školy. I tyto objekty padly za obět výstavbě silnice v roce 1979. Celá kompozice sousedila se zámeckým parkem, rozvíjejícím se podél potoka. Kultivovanou parkovou úpravou přírody podmínila regulace močálovitého terénu."

Pan Jiří Bořánek doplňuje, že z hospody "U Koule" se později stal sběrný dvůr a zmiňuje též zelinářský obchod pana Hrabáka, který patřil k významnějším stavbám okolí.

Podkategorie

Obrázky v galerii

Zbouraná Krč Zbouraná Zbouraná Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč
Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč
Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Zbouraná Krč Zbouraná Krč
Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč
Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč
Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Krč Zbouraná Krč
Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Krč Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná
Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná
Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná
Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná
Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná
Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Krč Zbouraná Zbouraná Krč Zbouraná
Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Zbouraná Škola

Celkem 90 obrázků

Nadřazená galerie: 5 - Ostatní

TOPlist