Stará Krč - Galerie

Index | Alois Sečkár | 09. 07. 2015 15:01:19

Članek z novin, Jaroslav Jásek
Na hráně krčské stráně, v trojúhelníku, který tvoří ulice ševce Matouše, Zachova a U krčské vodárny, stála ještě ve třicátých letech tohoto století vodárenská věž. Mnoho informaci se o tomto věžovém vodojemu nedochovalo. Čtrnáct metrů vysoká železobetonová stavba v sobě ukrývala nádrž (průměr 4,6 m, výška vody 5 m) o kubatuře 83 m3. Byla postavena údajně obcí Krč v roce 1912 a ve dvacátých letech byla opravována, je známo, že fungovala v roce 1926, pak zprávy mizí. Tato vodárna zpočátku zásobovala oblast Horní a Dolní Krče pitnou vodou z nedaleké studny. Později byl celý systém přepojen na vodárnu na Zelené lišce. Jediné, co po vodárně zbylo, je název ulice a fotografie. Archív mlčí...

\r\n\r\n

\r\nADRESA: Praha 4 - Krč, č. kat. 1528/1, ul. U Krčské vodárny.
\r\nPŮVODNÍ STAV:
Funkce: Věžový vodojem pro pitnou vodu.
\r\nMajitel: Krčská obec.
\r\nAutor a rok výstavby: Projekční kancelář Společné vodárny, 1912.
\r\nSOUČASNÝ STAV: Zbořeno asi ve 30. letech 20. století.\r\n


Obrázky v galerii:

Celkem 2 obrázky


Nadřazená galerie:

Podkategorie:

Související články:

  Nahoru   Index
TOPlist