Stará Krč - Galerie

Index | Alois Sečkár | 05. 03. 2010 09:52:29
Několik jinam nezařaditelných fotografií staré zástavby (Dolní) Krče pořízených Aloisem Papírníkem mezi léty 1977-79 v místech, kudy dnes vede Jižní spojka. Téměř všechny budovy odsud při stavbě dálnice zmizely, v bezprostřední blízkosti spojky zůstala vlastně jen Kaplička Sv. Anny, Sokolovna a budova bývalého Pivovaru Pragovar.

\r\n\r\nDovolím si nyní krátkou citaci textu Aloise Papírníka, ve kterém historický vzhled obce stručně, avšak výstižně popisuje:

\r\n\r\n"Stával tu hotel a kino ´´Klimeš´´, cukrárna, řeznictví, krejčovství, dvě trafiky a věhlasná hospoda ´´U koule´´. To vše doplnila řadová domkářská zástavba. Nescházela ani nezbytná kaple sv. Anny jež se jediná zachovala po rozsáhlých demolicích v roce 1979 a tvoří tak poslední doklad někdejšího jádra obce. Na něj navazovala v pokračování její hlavní osy budova sokolovny,obecního domu, tak zvané kavárny, architektury se zajímaným figurálním a ornamentálním secesním detailem, a školy. I tyto objekty padly za obět výstavbě silnice v roce 1979. Celá kompozice sousedila se zámeckým parkem, rozvíjejícím se podél potoka. Kultivovanou parkovou úpravou přírody podmínila regulace močálovitého terénu." \r\n

\r\n\r\nPan Jiří Bořánek doplňuje, že z hospody "U Koule" se později stal sběrný dvůr a zmiňuje též zelinářský obchod pana Hrabáka, který patřil k významnějším stavbám okolí.

Obrázky v galerii:

Celkem 90 obrázků


Nadřazená galerie:

Podkategorie:

Související články:

  Nahoru   Index
TOPlist