Stará Krč - Galerie

Index | Alois Sečkár | 28. 02. 2010 13:37:55
Územní celek Krč (rozdělený na obec Horní a Dolní) byl roku 1922 připojen k tzv. Velké Praze, a od té doby je tak jednou z pražských čtvrtí, přičemž rozloha zastavěné plochy se od té doby výrazně zvětšila až do dnešní podoby. Čtvrť zůstala převážně rezidentní, s velkým množstvím vil a bytových domů. Jakousi pomyslnou osu tvoří údolí Kunratického potoka, který sleduje Jižní spojka, součást Pražského silničního okruhu, a železniční trať 210 do Čerčan, resp. Dobříše.
\r\n\r\nK dominantám dodnes patří areál tzv. Šimsova sanatoria a Fakultní Thomayerova nemocnice, dříve Masarykovy domovy - ohromný prvorepublikový projekt bydlení pro sociálně slabé. Tyto dva areály mezi sebe v podstatě ze západu a východu svírají jádro krčského území. Dalšími významným prvkem je malý zámek v místě dřívější Dolnokrčské tvrze.
\r\n\r\nNejstarší známky lidského osídlení, podpořené archeologickými průzkumy, sahají až někam do neolitické éry. Například Štorchova Osada Havranů ležela právě tam, kde se dnes nachází Krč. První historická zmínka o Krči jako takové pochází z roku 1222, kdy je vesnice "Krcz" uvedena jako majetek Vyšehradské kapituly. Od 14. století jsou zmínky o dvou tvrzích v okolí, základ budoucí Horní a Dolní Krče. Dolní prý stávala uprostřed rybíka blízko dnešního Nádraží Krč, Horní o kus proti proudu potoka, snad kdesi v jeho ohybu na kraji Michelského lesa.
\r\n\r\nHorní tvrz byla opuštěna někdy v 15. nebo 16. století a Horní Krč pak byla především krčma a dvůr pro povozy cestující po benešovské (dnešní Vídeňská) silnici. Roku 1678 byl obnoven místní mlýn. Začátkem 19. století ves tvořilo asi 11 chalup.
\r\n\r\nDolní Krč bývala větší. Zdejší tvrz se zachovala, ač zabavená po Bílé Hoře zpustla než ji v roce 1628 zakoupil klášter Sv. Havla. Někdejší šlechtické sídlo se postupně změnilo ve velkostatek s přilehlými budovami - např. hospoda a pivovar. V roce 1777 tu bylo zaznamenáno 21 domů. Po zániku kláštera během Josefinských reforem se vystřídalo několik vlastníků statku z řad soukromých osob. Nejznámějším a nejvýznamnějším se stal poslední majitel - Tomáš Welz.
\r\n\r\nK historické Krči se počítala ještě usedlost Ryšánka nahoře na kopci směrem ku Praze a malá obec Jalové Dvory, ležící víc na jihu. Ke konci 19. století měla Horní Krč 53 domů a 731 obyvatel, Dolní Krč 80 domů a 1061 obyvatel, celkem evidováno 1903 osob. Přitom počty usedlíků se od roku 1843 více než ztrojnásobily, stejně jako dramaticky vzrostl počet budov. Tento trend pokračoval - v roce 1910 to už bylo na 3200 obyvatel a 220 domů. Z Krče se však nestalo industriální předměstí jako třeba ze Smíchova či Holešovic, nýbrž zůstala rezidentní a oddechovou oblastí. Svůj podíl na tom měla blízkost Michelského/Kuntratického lesa, možná největšího souvislého lesního celku v blízkém okolí tehdejší Prahy a obecně množství zeleně.

Obrázky v galerii:

Celkem 50 obrázků


Nadřazená galerie:

Podkategorie:

Související články:

  Nahoru   Index
TOPlist