Stará Krč - Články

  Tužme se! – V Krči už 120 let
Historie | Alois Sečkár | 02. 09. 2013 11:15:00
Stručný pohled do historie krčského Sokola

Tužme se! – V Krči už 120 let

V lednu uplynulo 120 let od památného dne, kdy se v restauraci U Labutě sešli rodáci z Horní a Dolní Krče rozhodnutí založit místní sokolskou jednotu. Dalších 31 let předtím založili Miroslav Tyrš s Jindřichem Fügnerem svou Tělocvičnou jednotu pražskou, na kterou nyní chtěli místní navázat. Založení bylo přítomno 22 osob.

Zpočátku chyběly vlastní prostory pro cvičení, která tak probíhala porůznu v hostincích, v parku Krčského zámku či na dvoře místních ledáren. Krom vlastního cvičení organizoval Sokol Krč také různé výlety a společenské akce. Sportovní náčiní se kupovalo z výtěžků těchto akcí a dobrovolných sbírek. V roce 1899 byl ustanoven dámský cvičební oddíl, což bylo na tehdejší dobu do značné míry pokrokovým činem.

V meziválečném období byla krčská sokolská jednota provozovatelem monumentálního Lesního divadla v Krči, vedle toho měla vlastní kapelu, kvalitní a ceněný soubor loutkového divadla a promítala filmy v biografu Edison, které bývalo v prostorách restaurace „Na krásné vyhlídce“ na rohu dnešních ulic Antala Staška a Krčská. Vedle toho samozřejmě v rámci jednoty fungovala řada kulturních a sportovních oddílů.

 

Odznak

28. října 1934 byla slavnostně otevřena budova tělocvičny, která stojí dodnes v krátké uličce „Za Obecním úřadem“, když jako jedna z mála budov v Krčském údolí přečkala stavbu Jižní spojky koncem 70. let. 200 tisíc korun na její stavbu bylo po dlouhém úsilí místních shromážděno na jaře, základní kámen byl položen v červnu. Členové Sokola objekt postavili svépomocí v neuvěřitelném čase. Původní Sokolovna byla menší, než jak ji můžeme vidět dnes – přísálí, kde se dříve hrálo loutkové divadlo a dnes slouží k různým sportovním aktivitám vedle velké tělocvičny v hlavní budově, bylo přistavěno později.

2. světová válka a německá okupace činnost krčského Sokola ochromila. V tělocvičně se na místo cvičenců shromaždoval majetek zabavený místním židovským občanům. Sportovní náčiní však válečná léta víceméně přestálo a poměrně rychle došlo k obnovení činnosti, i když už zdaleka ne v takovém rozsahu jako za 1. republiky. V roce 1948 sportovní aktivity Sokola opět zasáhla politika - po únorovém převratu byla řada členů vyloučena. Oficiálně však oddíl zůstal sokolskou jednotou (pro potřeby ČSTV „venkovskou“), nedočkal se reorganizace do podoby některé ze socialistických sportovních organizací, protože v okolí se nenacházel žádný větší podnik, jehož sportovním oddílem by se mohl stát.

Od tradičního cvičení na nářadích se sportovní činnost přesunula spíše ke sportům. TJ Sokol Praha Krč míval kvalitní družstvo stolního tenisu, úspěšný lyžařský a ski-bobistický tým a volejbalisty a volejbalistky prvoligové úrovně. Od roku 1961 se každoročně pořádá volejbalový Memoriál Jana Motyčky. „Turistický oddíl mládeže“ pak poskytoval jakousi náhradu oficiálně zakázaným (politicky nespolehlivým) skautům. A v neposlední řadě hlavičkou Sokola Krč fungoval také dlouhou dobu baseballový a softbalový oddíl, o jehož historii se chystám psát samostatně v některém z dalších článků.

Po roce 1989 došlo k navrácení majetku – zejména tedy objektu Sokolovny a přilehlých venkovních sportovišť do rukou občanského sdružení a TJ Sokol Praha Krč se stal opět členem obnovené České obce sokolské. Dnes má TJ celkem 271 členů a má svá družstva v celé řadě především míčových sportů. Dále v prostorách sokolovny probíhají pravidelně kurzy Ju-Jitsu. Veřejnost si může pronajmout jak venkovní antukové kurty, tak tělocvičnu a menší přísálí uvnitř budovy. Krom toho jsou pro veřejnost organizovány různé sportovní soutěže a taneční zábavy.

 

Kontakt: Za Obecním úřadem 354/7140 00 Praha 4
Tel.: +420 241 444 594; +420 737 056 335;
Web: http://www.tjsokolprahakrc.cz/

 

Zdroje:
Tučňák, Měsíčník MČ Praha 4, Ročník XXIII, Duben 2013, s. 14
http://www.tjsokolprahakrc.cz/
http://is.muni.cz/th/361551/ff_b/Vlasakova_Bakalarska_prace_podzim_2012.pdf

  Nahoru   Index
TOPlist