Stará Krč - Články

  Válečné pomníky na území Krče
Historie | Alois Sečkár | 08. 03. 2013 20:43:03
Kamenné připomínky války a zejména Pražského Povstání nacházející se v Krči

Válečné pomníky na území Krče

Za 2. Světové Války se na území Prahy a tudíž i Krče doopravdy bojovalo jen pár dní na začátku května 1945. Šlo samozřejmě o tak řečené Pražské Povstání. Notoricky známý je, alespoň mezi těmi, kteří se zajímají o historii své země, sled událostí, který provázel ty největší a nejdůležitější boje. Tyto bitvy a mnohdy heroické úsilí jsou poměrně dobře zmapovány – například tento článek se obsáhle věnuje situaci kolem Staroměstské radnice. Jiný článek se snaží povstání mapovat v celé šíři, ovšem za cenu větší stručnosti.

Avšak kromě boje o rozhlas a intenzivních střetů v centru města, se události hýbaly a lidé bojovali a umírali i jinde v Praze, hodně (i když nejen) na jihu, protože odtud přicházely Němcům posily. A to je přesně případ Krče, kde se jednak v areálu pivovaru Pragovar nacházely kasárna SS, a také se tudy převalily jednotky od Benešova. Odpor místních narychlo zformovaných jednotek povstaleckých dobrovolníků přinesl řadu obětí, ať už v přímém boji, či při následných německých „odvetách“. Děda Alois Papírník ve svých pamětech popisuje významnou roli svého otce, taktéž Aloise, který coby místní velitel hasičů hrál v místním dění významnou roli, za kterou byl též po válce oceněn Válečným křížem.

Jde o samo o sobě nesmírně zajímavé čtení, kterému se snad také někdy budeme zde na stránkách věnovat, avšak myšlenka a téma tohoto článku jsou jiné. Jeho úkolem je zmapovat všechny pomníky a pamětní desky, které se na počest obětem války na území někdejší Krče objevily. Velkou ambicí do budoucna je pak i zjistit bližší informace o jednotlivých osobách, aby to nebyla jen jména vytesaná do kamene či odlitá z kovu, ale aby bylo možné budoucím generacím připomenout jejich osudy. Zda se něco takového podaří, či zda je to vůbec možné - zda vůbec někdo dnes ještě ví a pamatuje, to v tuto chvíli netuším. Pokud ne, pak bude tento článek alespoň mapou míst a seznam osob. Každopádně se bude postupně rozšiřovat a doplňovat tak, jak budou přibývat nové informace. Pokud si například všimnete, že jsme některou z památek přehlédli, nebo pokud budete mít k tomu kterému pomníku nějaké doplňující informace, neváhejte se ozvat v diskusi pod článkem nebo přímo do mailu autorům.

Celkem se uvádí zhruba 3500 padlých během květnových vojenských operací v Praze a blízkém okolí, do toho jsou však zahrnuty ztráty všech stran, počet českých obětí se odhaduje na 1500. Několik desítek z toho zemřelo na území Krče…

Momentálně máme zmapováno celkem 23 míst, kde se nějaký druh památníku či pamětní desky nachází.

Ne všechny dále uvedené pomníky se vztahují přímo k událostem z května 1945. Jsou tu oběti nacismu, které zemřely již dříve, a pak je tu velký pomník padlým z 1. Světové války. I ty jsou zahrnuty v tomto článku, protože i tyto si jistě zaslouží trochu pozornosti a úcty.

KDO VYKOUPILI SVOBODU NÁRODA NEZEMŘELI – ŽIJÍ

- Alois Sečkár, Praha, březen 2013
- článek aktualizován: 18. listopadu 2013

-----------------------------------------------------------------------

Seznam památníků

Mapa ukazuje rozmístění jednotlivých památníků. Červená barva jsou ty, které mají přímou souvislost s Pražským Povstáním, modrou jsou vyvedeny ostatní.

Válečné pomníky na území Krče

Památník obětem 1. světové války

Válečné pomníky na území Krče

Částečně mezi stromy ukrytá a polozapomenutá přípomínka padlých ve válce první. Na jižní (hlavní) straně je napsáno "OBĚTEM 1. světové války 1914-1918", na severní nese deska nápis "KDO VYKOUPILI SVOBODU NÁRODA NEZEMŘELI – ŽIJÍ". Na podobných monumentech bývají v jiných obcích uvedena konkrétní jména, zde však nic takového není. Deska se jmény na pomníku uvedena byla, avšak ztratila se a dosud se nepovedlo ji obnovit.

Památník u stanice MHD Sulická

Válečné pomníky na území Krče

Padlí: Josef Krištof, Milan Mareš, Adolf Novotný, Josef Pavlík, František Seidl, Václav Veverka

Deska cti na Krčské hasičské stanici

Válečné pomníky na území Krče

Deska cti obsahuje jména příslušníků hasičského sboru, kteří zemřeli ve službě. Prvních pět jmen patřilo těm, kteří zemřeli v květnu 1945, nasleduje památka osmi dalších hasičů s daty úmrtí 1946 - 1972.
Padlí za války: Bohuslav Hampejs, Jiří Novák, Josef Červený, Karel Fessl, Miloslav Valentin

Pomník padlým u Jižní spojky

Válečné pomníky na území Krče

Nachází se na volném prostranství v blízkosti sjezdu z Jižní Spojky na Vídeňskou. Věnován je památce padlých v boji v okolí někdejšíhgo pivovaru Pragovar v květnu 45.
Padlí: Šimon Čupita, Jindřich Dvořák, Eduard Kryštof, Václav Michl, Štěpán Rehula, Emanuel Spurný, František Tikalský, Josef Trnka

K Habrovce 3

Válečné pomníky na území Krče

Na Krčské Stráni 11

Válečné pomníky na území Krče

Na Krčské Stráni 19

Válečné pomníky na území Krče

Na Krčské Stráni 21

Válečné pomníky na území Krče

Pod Rovinou 14

Válečné pomníky na území Krče

Hornokrčská 21

Válečné pomníky na území Krče

Památka jednoho z největších květnových masakrů v Krči. Zde němci 7. května ráno bez skurpulí odpravili celkem 14 lidí. Vzpomeňte si na ně, až před vámi bude někdo zpochybňovat události těch let...
Oběti: Jan Čech, František Kodet, Vítězslav Liška, Vítězslav Maška, Miroslav Machoň, Josef Němejc, Maria Nešpor, Antonín Ondráček, Josef Patřičný, Jiří Petrlík, Arnošt Resl, Jan Staněk, Bohumil Zima

U Krčského Nádraží 36

Válečné pomníky na území Krče

Václav Veverka

Válečné pomníky na území Krče

V lese nad bývalým Lesním divadlem pomalu obrůstá mechem a rozpadá se náhrobek Václava Veverky. Stále méně čitelný nápis nabádá: "Poutníče, pokloň se jeho památce. Zemřel za vlast.

Budějovická 72

Válečné pomníky na území Krče

Památník před Budějovickým Gymnáziem

\Válečné pomníky na území Krče

V parčíku nalevo od hlavního vchodu gymnázia. Stručný nápis připomíná všechny oběti 2. světové války.

Památník na hřišti u zastávky MHD Lísek

Válečné pomníky na území Krče

Za plotem a ukrytý v křoví stojí památník čtveřice obětí. Jména už jsou hůře čitelná: Václav Láf, Petr Sokolov, Václav Urban, Neznámý rudoarmějec

Budějovická 108

Válečné pomníky na území Krče

Pamětní deska na zdi bývalého pivovaru

Válečné pomníky na území Krče

Areál někdejšího pivovaru Pragovar - a za války kasáren SS skrývá pamětní desku Eduarda Kryštofa.

Restaurace U Labutě

Válečné pomníky na území Krče

V blízkosti restaurace U Labutě zemřel Josef Skřivan

Ulice V Pozámčí, podjezd pod žel. tratí

Válečné pomníky na území Krče

Deska připomínající jméno Bohumila Nováka je umístěna na betonových základech mostu, viditelná řidičům přijíždějícím od Jižní spojky

U Krčské Vodárny č.p. 946-948

Válečné pomníky na území Krče

Deska na zadní stěne spojeného bytového domu. Nese jména: František Kadlec, Václav Saska

U Krčské Vodárny 21

Válečné pomníky na území Krče

Na sloupu plotu vily v ulici U Krčské Vodárny, deska na památku Josefa Přibyla

Zelený Pruh 84

Válečné pomníky na území Krče

Na sloupu plotu jedné z vilek na hlavní ulici z Ryšánky na Zelený Pruh. Zde položilo svůj život hned 5 bojovníků za vlast.
Oběti: Ing. Miloslav Dvořák, Jaroslav Fencl, Josef Fiala a dva neznámí

Ulice Vavřenova

Válečné pomníky na území Krče

Do ulice přilehlá stěna bytového domu a památní deska Rudolfa Betelheima a Rudolfa Panýrka

  Nahoru   Index
TOPlist