Stará Krč - Články

  Vlastivědné vycházky po Praze - Zastávka v Krči
Odkazy | Alois Sečkár | 16. 02. 2013 20:45:00
Odkaz na článek publikovaný na jiném webu, který vypráví o turistické vycházce, která mimo jiné prošla naší Krčí

Vlastivědné vycházky po Praze - Zastávka v Krči

Dnešní náhodný internetový objev mě inspiroval k publikování tohoto článku, lépe řečeno odkazu na článek. Alespoň to tu nebude tak prázdné jako dosud, než se nám podaří stránky zaplnit vlastními články.

Dne 6. dubna 2008 prošla naší čtvrtí turistická výprava Zuzana Vlachové v rámci jejích "Vycházek po Pražských posedlostech". To by samo o sobě ještě tak zajímavé nebylo, kdyby o tom ovšem účastnci nepořizovali obsáhlý záznam doplněný historickými daty a reáliemi a ještě doprovázený fotografickou dokumentací. Na výsledný článek z procházky, která začínala v Krči a ve své druhé polovině došla až do Kunratic, si zde nyní dovolím odkázat s připojeným poděkováním na dálku paní autorce a účastníkům a přispivatelům.

Celý článek, který nabízí řadu zajímavých informací, si můžete přečíst na této adrese.

- Alois Sečkár, Praha, 16. února 2013

  Nahoru   Index
TOPlist