Stará Krč - Články

  Oběžník náboženské obce církve českomoravské
Materiály | Alois Sečkár | 01. 12. 2013 17:10:00
Naskenované dva listy církevního oběžníku z roku 1942

Oběžník náboženské obce církve českomoravské

Dnes vám přinášíme naskenované listy dobového „Oběžníku náboženské obce církve českomoravské v Praze XIV. – Krči“. Výtisk, tvořený vlastně jen jedním listem papíru (čili 2 A4 strany), je díky tužkou psané poznámce v záhlaví (domnívám se, že psaná někdy později mým dědou) datován do října 1942, tedy do neveselého období Protektorátu.

Díky ručně psané adrese pro doručení v levém horním rohu se dále dozvídáme, že Papírníkovi patřili mezi příslušníky této církve (dnes Církev československá husitská, během své existence od roku 1920 [1] několikrát vystřídala oficiální název) a že toho času bydleli v Nádražní 165 (dnešní U Krčského Nádraží).

Samotný oběžník informuje členy své obce o místním dění a podává tak nesmírně zajímavé svědectví o tehdejším běžném životě. Kdyby člověk neznal rok vydání, z textu by zřejmě vůbec nepoznal, že byla válka. Zato se čtenář dozví o novém faráři panu Mocovi, o vzhledu prostoru pro bohoslužby, který se tehdy nacházel v prostorách Sokolovny. Dále je prezentována „Akce 100“, snaha shromáždit formou sbírky celkem 100 tisíc korun a adekvátně zakulatit počty členů v určitých spolcích. Následuje odstavec o církevní dani, formě členského příspěvku, který činil 10 korun ročně. Potom se píše o Jednotě mládeže organizované v rámci církevní obce. Poslední je popsán Sbor služby, poradní a debatní orgán, který si kladl za cíl vnášet jasno do otázek a výkladu víry. Pod čarou na konci druhého listu ještě o své činnosti stručně informují stavební a sociální odbor.

 

Zájemcům vřele doporučuji prohlédnout a přečíst si naskenované stránky v TÉTO GALERII.

 

[1] http://www.ccsh.cz/view.php?id=338

  Nahoru   Index
TOPlist